FP7 logo

 

EU flag

Supported by the European Commission under the Seventh Framework Programme (FP7)

Contract no. 245459

Laatste nieuws


Europese MKB-week, 15-21 oktober 2012

Europese MKB-week bevordert de onderneming in Europa. De week vindt plaats in 37 landen met volop nationale, regionale en plaatselijke evenementen voor ervaren en beginnende ondernemers. >> Meer...

Evenementen


Final Workshop – 'Impact of innovation support measures in SMEs of traditional sectors: Results of GPrix project', 28 February 2012, ENEA, Brussels, Belgium

>> Meer...

Over het project

Wat zal het project doen?

Het GPrix project zal een reeks van regionale innovatie ondersteunende maatregelen beoordelen in een representatieve set van Europese regio's die gekenmerkt worden door een groot aantal MKB's uit traditionele sectoren.

Waarom is dit belangrijk?

Er bestaat een groot aantal maatregelen in Europa die direct of indirect innovatie ondersteunen, met inbegrip van maatregelen ter ondersteuning van de overdracht van technologie, incubatie en de toegang tot financiering. Het EC project INNO-Policy TrendChart identificeert momenteel meer dan 400 horizontale en specifieke maatregelen ter ondersteuning van innovatie. Deze maatregelen spelen een belangrijke rol om organisaties te helpen om beter en sneller te innoveren, door het aanpakken van specifieke markt-en systeemverstoringen die Europese ondernemingen, en met name het MKB, belemmeren hun innovatiepotentieel ten volle te benutten.

Om het catch-up proces in Europa te versnellen is het belangrijk dat lering wordt getrokken uit dergelijke maatregelen, met name wat betreft hun effectiviteit, dat wil zeggen hoe goed zijn de maatregelen aangepast aan de lokale doelstellingen en hoe succesvol zijn ze in het omzetten van inputs in outputs.

De doeltreffendheid van de innovatie ondersteundende maatregelen kan worden geëvalueerd aan de hand van de volgende twee concepten: additionaliteit en samenstelling. Additionaliteit verwijst naar hoeveel extra prive-innovatie en onderzoek en ontwikkeling (O&O) zal worden uitgevoerd als gevolg van de publieke steun, terwijl samenstelling verwijst naar het stimuleren van die O&O en innovatie projecten met grote maatschappelijke waarde als gevolg van hoge spillover effecten naar andere bedrijven.

Welke sectoren worden bestudeerd?

Traditionele sectoren zoals de automobiel-, textiel, leer, keramiek, mechanische/metallurgie en de voedingssector. Voor vergelijkende doeleinden worden deze sectoren bestudeerd in zeven Europese regio's.

Project tijdlijn

Het project is gestart in december 2009 en zal eindigen in december 2011.

Het GPrix project werkt samen twee andere EU-projecten MAPEER SME en RAPPORT.